Šrí Aurobindův ášram: historie a současnost

(Materiál lze stáhnout jako PDF)
Když se v roce 1910 Šrí Aurobindo stáhl z politiky do ústraní v Puduččéri, doprovázelo ho jen pár mladých lidí, kteří spolu s ním působili v té době v politice. Šrí Aurobindo se pohroužil do vlastní sádhany, vůbec neusiloval o to stát se „učitelem“ druhých. Po dlouhá léta mělo jejich soužití charakter neformální a neorganizované společné domácnosti. Postupně z Puduččéri odešli ti, kteří se chtěli aktivně věnovat politice, a zůstali ti, kdo se odhodlali následovat Šrí Aurobinda i na duchovní cestě. Snímek je z období 1918–1920.
Šrí Aurobindův ášram je především dílem Matky, vlastním jménem Mirry Alfassy (1878–1973), Šrí Aurobindovy duchovní spolupracovnice. Narodila se ve Francii a v mládí prošla sérií spontánních duchovních zážitků. V letech 1906–1907 podstoupila v Africe speciální okultní trénink, který doplnil její duchovní poznání. V roce 1914 se v Puduččéri setkala se Šrí Aurobindem a poznala v něm vnitřního učitele, kterého ještě v Evropě vídala ve svých vizích. Třebaže byla přesvědčena, že její místo je v Puduččéri, první světová válka ji donutila vrátit se do Francie, odkud v roce 1916 odešla do Japonska. Snímek je z Japonska z období 1918–1920, krátce před definitivním návratem do Puduččéri v roce 1920.
Když se v roce 1926 úzký a neformální kruh žáků proměnil v organizovanější komunitu – „ášram“ – Šrí Aurobindo svěřil péči o něj i o další duchovní růst žáků Matce a sám se stáhl do samoty a soustředil se na práci s nadvědomím. Po následujících téměř padesát let Matka řídila, organizovala a usměrňovala rozvoj komunity a jejích jednotlivých členů. Snímek je z období po roce 1958.Boční pohled na hlavní budovu Šrí Aurobindova ášramu v Puduččéri. Jde o propojený komplex menších budov; koruna stromu označuje polohu meditačního nádvoří. Integrální jóga není asketickým systémem zavrhujícím svět a ášram celkem symbolicky leží uprostřed pulzujícího, rušného města. Má zhruba 1200 členů a patří k němu mnoho dalších budov a areálů. Ášram je netradiční i tím, že nemá žádnou „duchovní hlavu“, žádného představeného. Každý člen ášramu kráčí, veden vlastní intuicí a svým způsobem, po cestě, kterou vytyčili Šrí Aurobindo a Matka: vnější pomoc, nutná v integrální józe, je v plné míře dostupná prostřednictvím jejich děl.Meditační nádvoří hlavní budovy ášramu. Vyvýšené mramorové samádhi v centru ukrývá tělesné pozůstatky Šrí Aurobinda a Matky. Nádvoří je přístupné veřejnosti a pravidelně se zde konají kolektivní meditace. Šrí Aurobindo a Matka zde prožili většinu svého života a komplex téměř hmatatelným způsobem stále vyzařuje zvláštní atmosféru.Naproti hlavní budově leží škola ášramu. Od improvizovaných začátků za druhé světové války, kdy ášram poskytl útočiště rodinám adeptů z oblastí ohrožených japonským vpádem, přerostla škola do unikátní vzdělávací instituce, která uplatňuje tzv. „systém svobodného rozvoje“ (angl. „free progress system“). Jeho podstatou je zachytit rané období dětství, kdy je „psychická bytost“ dítěte relativně v popředí, a podnítit ji, aby převzala spoluzodpovědnost za své další vzdělávání.
Tento cíl vyžaduje individuální přístup, proto se vyučuje v malých skupinách. Žáci, kteří prokáží schopnosti a zodpovědnost, studují v podmínkách připomínajících individuální studijní plán. Učitelé jsou jim spíše konzultanty než instruktory. Přírodní vědy a matematika se vyučují ve francouzštině, humanitní předměty v angličtině. Každý žák může současně studovat mateřský jazyk, sanskrt a další indické a evropské jazyky.

(Další informace lze najít přímo na anglické stránce Mezinárodního centra výchovy.)
Šrí Aurobindův ášram klade velký důraz také na tělesné a pohybové aktivity. Zde se životy žáků školy a členů ášramu prolínají nejvíce. Na fotografii ze slavnostního programu k výročí založení školy proto najdeme všechny věkové kategorie – od dětí po lidi v důchodovém věku. Pěstuje se atletika, plavání, tenis, gymnastika, kolektivní sporty, bojová umění i ásany.
Zájemci o integrální jógu mohou sáhnout po knihách a překladech ve více než 15 jazycích. Některé kratší práce jsou v překladu dostupné i českým čtenářům na stránkách https://aurobindo.cz/