Integrální jóga Šrí Aurobinda a Matky

(rozcestník volně dostupných materiálů v češtině)


Šrí Aurobindo Ghóš (1872–1950) patří mezi nejvýznamnější myslitele novodobé Indie. Dětství a mládí prožil v Anglii a po návratu do vlasti se zapojil do hnutí za indickou nezávislost. Pod vlivem duchovních zážitků se v roce 1910 stáhl z politiky do ústraní do jihoindického Puduččéri, kde se kolem něj postupně zformovala komunita, známá dnes jako Šrí Aurobindův ášram. Klíčovou roli přitom sehrála jeho duchovní spolupracovnice Mirra Alfassa (1878–1973), mezi jeho žáky známá jako Matka, která ho v roce 1914 v Puduččéri navštívila a v roce 1920 se tam natrvalo usadila. V roce 1926 se Šrí Aurobindo stáhl do izolace, aby se mohl soustředit na práci s nadvědomím, a Matka převzala zodpovědnost za vznikající komunitu a duchovní růst jejích členů.

Hlavním duchovním odkazem Šrí Aurobinda je nový systém duchovní praxe, označovaný jako integrální jóga, jehož teoretické základy publikoval v letech 1914–1921 v časopise Árja. Jedná se o individualizovaný systém psychologické disciplíny, který umožňuje kombinovat prvky tradičních cest jógy a přizpůsobit je povaze každého adepta. Umožňuje tak rozvoj všech stránek lidské povahy: tělesné, vitální, mentální, psychické i duchovní. Na rozdíl od klasických systémů jógy neusiluje o únik z tohoto světa, ale o jeho propojení se světem duchovním a jeho následnou přeměnu.

Tato stránka není oficiální stránkou Šrí Aurobindova ášramu a slouží pouze jako rozcestník volně dostupných materiálů v češtině. Anglický originál souborného díla Šrí Aurobinda je volně dostupný na stránce ášramu; některé jeho svazky jsou volně dostupné i ve francouzském překladu ve francouzské sekci. V dalších jazycích si lze díla Šrí Aurobinda a Matky objednat na distribuční stránce sabda.in.


Překlady z děl Matky:

O výchově I – Eseje o výchově a sebezdokonalování z pohledu integrální jógy

Eseje věnované základním složkám integrální výchovy, která rozvíjí všechny stránky lidské přirozenosti: tělesnou, vitální, mentální, psychickou i duchovní.
(Publikaci lze stáhnout jako PDF)

O výchově II – Rozhovory a komentáře

Záznam setkání s učiteli a studenty školy Šrí Aurobindova ášramu věnovaných praktickému uplatňování zásad a principů integrální výchovy.
(Stáhnout jako PDF)

Tyto překlady uveřejňujeme se svolením správní rady
Šrí Aurobindova ášramu (Sri Aurobindo Ashram Trust).


Přehledové a biografické materiály:

Šrí Aurobindo, jeho integrální jóga a mapa nadvědomí

Stručný nástin Šrí Aurobindova života, jeho integrální jógy a hlavních struktur a funkcí lidského vědomí, podvědomí a nadvědomí. (Stáhnout jako PDF)

Šrí Aurobindův ášram: historie a současnost

Průřez historií Šrí Aurobindova ášramu v Puduččéri. (Stáhnout jako PDF)


Překlady z děl Šrí Aurobinda:

Syntéza jógy – Úvod: Kapitoly 1–5

Úvodní kapitoly tohoto zásadního díla integrální jógy analyzují společné prvky a principy v pozadí různých systémů počínaje hathajógou, rádžajógou a tantrou a konče jógou podle Bhagavadgíty, tedy karma-, bhakti- a džňánajógou. Na základě těchto sdílených principů je pak můžeme efektivně kombinovat v souladu s vývojovými potřebami konkrétního jedince. (Stáhnout jako PDF)Diakritika: kódování windows-1250 (Windows pro středoevropské jazyky)